måndag 4 april 2016

Kompassnålen

I kompasshuset snurrar en kompassnål. Den röda delen pekar alltid åt norr.